Här finns vi:

Närpes verksamhetspunkt

Försäljningskontor

Bangårdsvägen 14    64200 Närpes

Tfn  020 7662 450

Beställningar per mejl: tilaus [at] botniavihannes [dot] com

 

 

 
Nicklas Pärus

VD

0400 566 787

nicklas [dot] parus [at] botniavihannes [dot] com

 
Rosita Langels

Packerichef

020 7662 457

rosita [dot] langels [at] botniavihannes [dot] com

 
Anders Hoxell

Försäljning, materialinköp

020 7662 455

anders [dot] hoxell [at] botniavihannes [dot] com

 
Monica Appel

Fakturahantering, administration 

020 7662 456

monica [dot] appel [at] botniavihannes [dot] com

Lappfjärd verksamhetspunkt

Lappfjärdsvägen 934    64300 Lappfjärd

 

 

 
Ronny Hoxell

Packerichef

Potatisinköp och -försäljning

040 591 4071

ronny [dot] hoxell [at] botniavihannes [dot] com